Đối tác

Có được sự phát triển như ngày hôm nay, ECO Vietnam Group luôn cảm thấy may mắn vì đã được đồng hành cùng rất nhiều đối bao gồm các trường Trung học, Đại học và các Công ty, Tổ chức từ trong và ngoài nước. Có những đối tác rất mới, nhưng cũng có những đối tác đã đi cùng ECO Vietnam Group trong suốt chặng đường 7 năm của mình,ngay từ những ngày đầu mới thành lập. ECO Vietnam Group sẽ luôn giữ vững sự tin tưởng mà các đối tác dành cho mình, cũng như sẽ kết nối thêm nhiều đối tác mới trong tường lai.

capture2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s