Địa phương EVG hoạt động

Chúng tôi đã và đang hỗ trợ các địa phương sau :

Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Phương Thịnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Xã  Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vĩnh

Xã Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s