Giá trị cốt lõi

R.I.S.E.S

    I.         Respect – Tôn Trọng :    

–       Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và đánh giá cao tất cả những đóng góp.

–       Chúng tôi tôn trọng và lắng nghe chân thành những ý kiến từ người dân, đối tác và những thành viên.

 II.         Integrity – Trung Thực :

–       Chúng tôi nhất quán và minh bạch trong mọi quyết định và hành động .

–        Sự trung thực được thể hiện qua việc thực hiện những lời hứa, cam kết với cộng đồng.

III.         Spirit to Win – Tinh thần quyết thắng :

–       Với tinh thần chiến thắng, chúng tôi luôn vượt qua những khó khăn, trở ngại.

–       Dẫn đầu và chấp nhận thử thách để đạt mục tiêu.

IV.         Empower – Truyền lửa:

–       Sự phát triển của tổ chức thông qua việc tin tưởng và trao quyền cho những bạn trẻ.

–       Sự bền vững của tổ chức dựa trên sự tiếp nối ngọn lửa đam mê trong công việc.

 V.         Share success – Chis sẻ thành công :

–       Thành công của tôi là của bạn và là của chúng ta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s