Tài trợ

Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân và đoàn thể cho các hoạt động vì cộng đồng của ECO Vietnam Group. Sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực cho EVG chúng tôi cũng như góp phần vào việc xây dựng và phát triển một Việt Nam tươi đẹp hơn.

Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

ECO Vietnam Group

Địa chỉ: 202/25 đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố HCM.

E-mail: hr.ecovietnamgroup@gmail.com

Điện thoại (Harry Phạm Văn Anh – người sáng lập và cố vấn của EVG):

.  +84 945 063 062

   +84 167 658 4983

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s