Sự thành lập

GIỚI THIỆU

Thành lập vào ngày 7/09/2009, ECO Vietnam Group (EVG) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận với mục tiêu :

“Cùng nhau mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng của chúng ta.”

1

Lời hứa của tuổi trẻ nhiệt huyết

Được sáng lập bởi những bạn trẻ có chung niềm đam mê, nhiệt huyết với các công việc hoạt động vì cộng đồng, (EVG) mang trọng trách là chiếc cầu nối tin cậy giữa các tình nguyện viên, các nhà bảo trợ trong nước cũng như ngoài nước tới các địa phương khó khăn, cộng đồng kém may mắn, vùng sâu vùng xa và vùng dân tộc ít người tại Việt Nam.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành ngôi nhà chung cho các bạn tình nguyện viên, là cu ni thiết thc giữa những vùng khó khăn và các tổ chức, đoàn thể và một cá nhân khác để có thể thúc đẩy và nuôi dưỡng tinh thần tình nguyện lâu dài và bền vững cho thanh niên cả nước và quốc tế.

Để đạt được mong ước đó, chúng tôi có ý định phát triển những dự án cộng đồng đáng tin cậy, có trách nhiệm và ý nghĩa nhằm mục đích mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho những vùng cần thiết ở Việt Nam và truyền cho thế hệ trẻ Việt Nam tinh thần sẵn sàng phục vụ để phục vụ.

TÊN TỔ CHỨC – ECO Vietnam Group

2

Tên và logo của EVG

ECO là chữ viết tắt của hai chữ là “Education” & “COmmunity” (Giáo dục và Cộng đồng). Những hoạt động của ECO Vietnam Group luôn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của những cộng đồng khó khăn, kém may mắn mà không làm thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng và sâu sắc đến môi trường. Tự sống bền vững chỉ đạt được khi phát triển tài năng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách khôn ngoan. Đó là khi con người và thiên nhiên sống hòa hợp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s